Volby za námi, hodně práce před námi

Vandas-projev_2 14. října 2012 Volby do krajských zastupitelstev skončily. Na úvod chci poděkovat všem našim voličům, kteří neváhali a podpořili kandidáty dělnické strany. Téměř čtyřicet dva tisíc hlasů je v porovnání s volbami před čtyřmi lety a nižší volební účastí výrazný posun.

Někteří členové a sympatizanti možná cítí zklamání, že to alespoň v některém kraji nevyšlo. Chápu to. Nicméně si myslím, že až s odstupem času si vůbec uvědomíme, jakou váhu mají naše dosažené výsledky. V některých větších městech, zejména v Ústeckém kraji, dávají dobrý základ pro komunální volby. Vůbec poprvé jsme reálně bojovali o možnost vstoupit do některého z krajských zastupitelstev a často za sebou nechali politické subjekty, které do kampaně daly nesrovnatelně mnohem víc finančních prostředků a měly až masivní propagační kampaň.

Co tedy krajské volby ukázaly? Především nechuť občanů k politice jako takové. Slabá volební účast je odrazem apatické společnosti, která jakoby rezignovala na svůj osud. I to je náš další úkol do budoucna. Neustále přesvědčovat občany, že zajímat se o veřejné dění má smysl, že zde existuje alternativa vůči zkorumpovanému systému, který je obrněn vůči požadavkům lidí až neuvěřitelnou arogancí.

Vždy jsem upozorňoval na to, že v českých podmínkách je prosazování národovecké politiky běh na dlouhou trať. Krůček po krůčku ale jdeme dopředu a posilujeme. Je před námi ještě hodně práce a nyní se už musíme zaměřit na parlamentní volby, abychom vzestup potvrdili. Ta cesta je ještě dlouhá a já věřím, že většina z vás po ní půjde i nadále se mnou!

Mgr. Tomáš Vandas, předseda DSSS

K tématu:

Petr Kotáb k výsledkům krajských voleb v Ústeckém kraji