Vyjádření DSSS k mystifikacím ohledně “ozubeného řádu”

20. dubna 2011 Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) důrazně odmítá informace dnešního tisku (MF Dnes, Parlamentní listy), dle kterých se má angažovat v zakládání církevního Řádu ozubeného kola.

DSSS je politická strana, sdružující občany různého nebo žádného náboženského vyznání. V každém případě je víra (či nevíra) individuální věcí jednotlivců. Z tohoto důvodu nemůžeme ani nechceme podporovat aktivity směřující k založení církevních organizací, ať už je to řád nebo jiná náboženská komunita.

Podle médií vznikající tzv. Řád ozubeného kola rozhodně není oficiálním projektem DSSS a spojení s takovou organizací odmítáme. Celou záležitost vnímáme spíše jako aprílovou recesi, kterou bohužel ne každý jako vtip pochopil.

Výkonný výbor DSSS

K tématu

Extremisté vstupují do církevního řádu. Vede ho "velkoozubenost"