Výkonný výbor DSSS potrestal jihočeské funkcionáře přísnými tresty

30. srpna 2011 Výkonný výbor Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) rozhodl na základě usnesení a návrhu Krajské rady (KR) DSSS Jihočeského kraje (viz http://www.dsss-jiznicechy.cz/) o vyloučení bývalého tajemníka KR Mgr. Jaromíra Pytela z řad členů strany a o pozastavení členství ve straně bývalému členovi KR Janu Šetelemu.

Důvodem k udělení takovýchto přísných stranických trestů bylo závažné porušení stanov strany, nevhodné chování neslučitelné s funkcí a členstvím v DSSS v souvislosti s akcí v Kaplicích dne 20. srpna 2011. Oba bývalí straničtí funkcionáři se mohou odvolat k Republikové smírčí a rozhodčí komisi DSSS.

Chci věřit tomu, že se jedná o ojedinělý exces a selhání, které se u jiných stranických funkcionářů strany nebude opakovat. Jako předseda strany nebudu tolerovat žádné chování členů a funkcionářů, které ohrožuje a diskredituje naši dlouhodobou práci, úsilí všech poctivých členů a funkcionářů, v očích veřejnosti. Věřím, že je tento postoj jasným a zároveň dostačujícím signálem.

Tomáš Vandas, předseda DSSS

K tématu

Za Kaplici padaly v DSSS hlavy...