VÝROČÍ: 11 let od vzniku dělnické strany

Dělnická strana 18. ledna 2014 Vážení přátelé, členové a sympatizanti DSSS, dnes je tomu přesně na den jedenáct let, co byla založena Dělnická strana (DS). Stalo se tak na pražském Smíchově a třináct signatářů ustavujícího manifestu zahájilo dráhu nového politického uskupení na české politické scéně.

Za těch jedenáct let jsme zažili mnohé: nespočet demonstrací, pokusy o rozpuštění DS, mnozí z nás byli postaveni před soud za své názory a přesvědčení. I přes  všechny překážky a režimní represe je dělnická strana stále zde a snaží se prosazovat národní a sociální program.

Jedenáct let je poměrně dlouhá doba, ale měřítkem života politické strany pouze jedna etapa. Jsem přesvědčen, že stále máme hodně cesty před sebou a budeme potřebovat mnoho sil k tomu, abychom ji ušli k úspěšnému završení.

Chci vám všem, kteří dělnické straně pomáháte, alespoň touto cestou poděkovat za vaše úsilí a obětavost pro tuto zemi. Za práci, která je dnes sice mnohými našimi spoluobčany nedoceněná, ale jejíž význam zhodnotí až budoucnost

Mgr. Tomáš Vandas, předseda DSSS