Vznikají Odborné komise DSSS

13. listopadu 2012 Předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomáš Vandas se rozhodl ke zlepšení vnitrostranické práce iniciovat vznik Odborných komisí DSSS. Tyto komise by sdružovaly zájemce, kteří by svými návrhy a podněty vypracovávali připomínky k programu DSSS v jednotlivých oblastech.

Komise by byly rozčleněny na:

1) Hospodářská odborná komise
2) Bezpečnostní odborná komise
3) Zdravotnická odborná komise
4) Zemědělská odborná komise
5) Odborná komise práce a sociálních věcí
6) Zahraniční komise

Výkonný výbor DSSS vyzývá všechny, kteří mají o stranickou aktivitu v rámci komisí zájem, aby se přihlásili prostřednictvím stranického e-mailu (info@dsss.cz). V přihlášce bude uvedeno jméno a příjmení, zvolený druh komise (může být i více najednou), kontaktní e-mail a telefon.

Členové jednotlivých komisí by zájemně komunikovali prostřednictvím elektronické pošty či sociálních sítí a scházeli by se k pravidelným poradám (čtvrtletně či půlročně), kde by probírali a schvalovali jednotlivé programové návrhy i s ohledem na probíhající ekonomickou a vnitropolitickou situaci. Jejich výstupy by pak byly oficiálně předávány k posouzení vedení strany.

Zájemci o práci v komisích by byli registrováni do konce roku 2012 s tím, že oficiální činnost komisí bude zahájena od 1. ledna 2013. Tato výzva platí i pro sympatizanty (tedy nečleny) dělnické strany.

Tiskové centrum DSSS