WikiLeaks - striptýz diplomacie

WikiLeaks - striptýz diplomacie7. prosince 2010 Mezinárodní zemětřesení způsobilo zveřejnění tajných diplomatických dokumentů USA na serveru wikileaks.org. Tato doména již na sebe v minulosti upozornila jednou, a to publikováním dosud neznámých faktů z války v Iráku. Snad je zbytečné dodávat, že v neprospěch Spojených států - bombového roznašeče “míru a lásky” po světě.

Duchovní otec projektu WikiLeaks Julian Assange se netají svým odporem k americké zahraniční politice, jsou mu také přisuzovány anarchistické sklony. V současné době se prý ukrývá ve Velké Británii, protože je na něj vydán mezinárodní zatykač, snad kvůli znásilnění.

Faktem je, že celá “wikikauza” odhalila v plné nahotě slabost státní mašinérie, především pak její “tajné” diplomacie, v konfrontaci s otevřeností globální internetové sítě. Již dnes mají osobní informace jednotlivců zcela jiný, mnohem slabší stupeň “tajnosti”, než tomu bylo ještě u předchozí generace. První kontakt s internetem u dětí a náctiletých automaticky vede k informačnímu “striptýzu” o sobě a svých nejbližších. Nejen sociální síť Facebook tomu dává prostor. Ani pro média neexistuje žádné tabu. Bohužel na úkor slušnosti a soukromí všech lidí.

Jestliže tedy byla americká, vlastně celá mezinárodní diplomacie obnažena před světem, je to jen výsledek dlouhodobého globálního procesu proměny informace a informací ze soukromého na kolektivní majetek. Ano, takto ale přestává být diplomacie tím, čím byla doposud.

Z tajných depeší se stal bulvární seriál na pokračování, ve kterém hrají hlavní roli představitelé států a jejich slabosti. Povyk kolem internetové adresy wikileaks.org v našich “rozumově selských” podmínkách připomíná štvanici na údajně zakázanou, leč - světe div se - fungující doménu ...org (autocenzura - pozn. red.).

No nic, podobných wikileaksů se v dohledné době určitě dočkáme více, než svět konečně pochopí, že s existencí internetu a hlavně jeho milionů facebookovsky vychovaných uživatelů, nebude vůbec snadné zakazovat nebo utajovat jakékoliv informace.

Gutenbergův knihtisk umožnil lidovým vrstvám přijímat informace (i ty kacířské a nepohodlné), což se velmi brzy obrátilo proti moci církve a šlechty. Moderní vynález internetu si bere na přetřes moc státní.

Internet během necelých dvaceti let stačil devalvovat význam pojmu soukromá informace. U politiků se jejich soukromí stalo důležitějším tématem než politická činnost. Prestiž a úcta se rázem staly minulostí. WikiLeaks odtajnil depeše a zesměšnil diplomaty po celém světě. Co bude následovat?

Martin Zbela
místopředseda DSSS