ZAMYŠLENÍ: Hledět neznamená vidět

ZAMYŠLENÍ: Hledět neznamená vidět!12. února 2013 V dnešním moderním přetechnizovaném a uspěchaném světě lidstvo natolik zpohodlnělo, že nahradilo logické myšlení vizuálním vjemem, čili zrakem. Toho si všimly různé společnosti a organizace ovlivňující masy lidí – televize, rozhlas, tisk a marketing. Velice rychle dokázaly ovlivňovat veřejné mínění ve všech sférách lidského života. Není před nimi úniku!

Masírování podvědomí lidí od útlého věku až po stáří přináší své „ovoce“. Přináší ho hlavně mocichtivým elitám, které jsou s médii různými způsoby propojeny. Lidé ztratili možnost svobodné volby. Pro veřejnost je pohodlnější přijímat doslova na podnose „ty nejlepší myšlenky a citace“ těch, kdož s nimi takovýmto způsobem manipulují. Jsou to tzv. manipulátoři mysli. Většina lidí se díky tomu stala mediálními otroky bez vůle a možnosti se svobodně rozhodovat.

Každodenní mediální masáže přinášejí své jedovaté plody. Občané se přestali bránit. Co je médii předloženo ke konzumaci, to je svaté a je to dogma. Kdo by se chtěl vzepřít anebo má jiný názor než média, je jimi zatracován a skandalizován a to i za pomoci mediálních poskoků a vazalů.

Kdo z veřejnosti si vzpomene na Mistra Jana Husa a jeho myšlenky? Zde jsou: Člověk je povýšen nad zvíře rozumem, proto má uvážit, co je dobré a co zlé. První budou posledními a poslední prvními. Není rozdílu mezi lidmi. Jak vzduch, který dýcháme, tak zem, po které chodíme, má patřit všem. Toť vůle Boží!

Přijde-li čas předvolebních aktivit různých politických proudů s nejasným politickým programem a nejasnými sponzory a mecenáši, dojde na opět osvědčené způsoby a procesy, jak přesvědčit a ovlivnit nerozhodnuté, váhající a naivní voliče, toužící po lepší budoucnosti a odmítající drsnou realitu dne. Tito lidé se vždy stávají snadnou kořistí těchto dravců.

Povolební nářky podvedených a oklamaných voličů na tom již nic nezmění. Musí se smířit s faktem, že zvolení mocní budou ovlivňovat jejich život po celé volební období. Aby tomu tak nebylo, je nutné zajímat se o politiku jako takovou, alespoň v elementárních základech, což nabízí možnost vyvarovat se chybných rozhodnutí a tím i sociálním problémům.

Rudolf Šmucr, člen Republikového sněmu DSSS

(bývalý poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v letech 1996-1998)