Zlatý úsvit nad Řeckem

Zlatý úsvit na Řeckem7. května 2012 Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) považuje výsledek řeckých parlamentních voleb, v němž výrazným způsobem uspěli nacionalisté ze strany Zlatý úsvit, za nadějný pro budoucnost tohoto státu.

Zkostnatělý systém, reprezentovaný tzv. konzervativci a socialisty, obdržel ve volbách od občanů výrazný vzkaz nesouhlasu s dosavadní politikou. Volání po radikální změně je více než zřetelné.

Není asi velkým překvapením, že strana Zlatý úsvit je častována, a to zejména zahraničními novináři, nálepkami jako neonacisté, extremisté apod. To je však dnes prakticky každý, kdo hájí zájmy svého národa a suverenitu státu, bez ohledu na to, o jakou jde zemi.

Tomáš Vandas, předseda DSSS

K tématu

Zlatý úsvit - oficiální internetové stránky