Zlodějna po česku

17. února 2011 Mají to dobře vymyšleno. Posuďte sami. Podle návrhu ministerstva práce a sociální věci si lidé pod čtyřicet let budou povinně spořit na důchod. Do penzijních fondů potečou peníze, které budoucím důchodcům začnou být vypláceny až po dovršení věku 65 let (nebo také později, neboť hranice odchodu do důchodu se má stále prodlužovat). A pokud někdo zemře třeba týden po odchodu do důchodu, peníze fondu propadají a nestávají se předmětem dědictví. Pěkně vypočítané.

Připravovaná tzv. penzijní reforma, není nic jiného, a to zdůrazňuji neustále, než snaha vládní garnitury vysát z kapes občanů peníze, které ona nezodpovědně zašantročila a rozkradla. A tak se umně využívá strachu lidí z nejistého stáří a dokola se opakuje, že pokud chtějí mít občané v důchodu na nájem a jídlo, na stát se nemohou spolehnout. Jen sami na sebe.

Penzijní zlodějna nebude rozhodně prospěšná pro občany této země. Pouze vybuduje několik nových kapitálových společností, které se logicky budou věnovat investicím a spravovat finance, jež tak lehce nabyly do své správy. A jak takové spravování v českých podmínkách vypadá, na to se můžeme zeptat třeba pana Koženého v jeho bahamské rezidenci.

Jaké je tedy řešení? Především je nutné zachovat hranici odchodu do důchodu v rozumné výši (muži 61 let, ženy 59). Dále zachovat průběžné financování důchodového systému, státem garantované. Naším cílem je dosažení důchodů v minimální výši 45 procent průměrné mzdy v České republice.

Finanční prostředky musí být rozdělovány spravedlivě. Pokud někdo celý život nepracoval, nemůže mu být vypočítávám důchod z průměrné mzdy, jak se tomu děje například u cikánského etnika. Tím dochází ke zbytečnému navyšování výdajové stránky. Příjmy do důchodového systému se dají získat nejen vyšším zdaněním nadnárodních společností (které zde podnikaly jako v daňovém ráji), ale také důsledným omezením nesmyslných výdajů, mezi něž patří například zahraniční armádní mise, existence Senátu, odvody do Mezinárodního měnového fondu či Světové banky, nebo neprůhledné financování neziskového sektoru, zejména ve vztahu k imigrantům.

Otázka seniorů a jejich důchodového zabezpečení je natolik závažná, že finanční zdroje musíme hledat ve všech oblastech a resortech. Je to naše povinnost jako státu, který má fungovat pro občany, a nikoliv je okrádat.

Tomáš Vandas